รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2024

3 ก.ค. 2567

พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567

พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567

5 ก.ค. 2567

กิจกรรมวันทานาบาตะ คาบเรียนที่ 1

กิจกรรมวันทานาบาตะ คาบเรียนที่ 1

16 ก.ค. 2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่และสืบสานภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และสืบสานภาษาไทยแห่งชาติ คาบเรียนที่ 1 – 4

16 ก.ค. 2567

จกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา คาบเรียนที่ 6 - 7

24 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567