รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2022

6 ธ.ค. 2565 - 9 ธ.ค. 2565

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

10 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ TGAT และ TPAT

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ TGAT และ TPAT

13 ธ.ค. 2565

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ (คาบที่ 6-7)

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ (คาบที่ 6-7)

17 ธ.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ TPAT และ กสพท.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ TPAT และ กสพท.

18 ธ.ค. 2565 - 19 ธ.ค. 2565

พิธีพระราชปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

พิธีพระราชปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

26 ธ.ค. 2565 - 29 ธ.ค. 2565

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565

30 ธ.ค. 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566