รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2023

2 ต.ค. 2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

3 ต.ค. 2566 - 3 พ.ย. 2566

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

3 ต.ค. 2566 - 4 ต.ค. 2566

นักเรียนติดตามงาน

นักเรียนติดตามงาน

28 ต.ค. 2566

ประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ร่วมกับผู้ปกครอง

ประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ร่วมกับผู้ปกครอง