รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2024

1 เม.ย. 2567

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารจบหลักสูตร (13.00-16.00 น.)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารจบหลักสูตร (09.00-16.00 น.)

1 เม.ย. 2567

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารจบหลักสูตร (08.30-12.00 น.)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารจบหลักสูตร (09.00-16.00 น.)

1 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567

กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2567

กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2567 ช่วงที่ 1: เรียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 (หยุดวันสงกรานต์วันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567) ช่วงที่ 2: เรียนวันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

12 เม.ย. 2567

กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567