รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2022

1 มิ.ย. 2565

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565

นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือก