รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2023

3 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง QR Code พร้อมยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ https://smd.satit.kku.ac.th/index หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการยืนยันการเข้าเรียน

7 มี.ค. 2566

ปิดภาคเรียน

ปิดภาคเรียน

8 มี.ค. 2566 - 9 มี.ค. 2566

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ติดตามงานค้างกับอาจารย์ ประจำวิชา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ติดตามงานค้างกับอาจารย์ ประจำวิชา

10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566

ค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน JEMS Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน JEMS Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

13 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรอง ม. 1 หลักสูตร JEMSP และสอบคัดเลือกนักเรียนเสริม ม. 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรอง ม. 1 หลักสูตร JEMSP และสอบคัดเลือกนักเรียนเสริม ม. 4

18 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566

สอบ A-Level

สอบ A-Level

18 มี.ค. 2566

สอบคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร JEMSP และ สอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สอบคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร JEMSP และ สอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

19 มี.ค. 2566

ทดสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทดสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง QR Code พร้อมยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://smd.satit.kku.ac.th/index หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการยืนยันการเข้าเรียน

28 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเสริมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเสริมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

28 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร JEMSP และมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SEMSP และหลักสูตรวิทย์-คณิต ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร JEMSP และมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SEMSP และหลักสูตรวิทย์-คณิต ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง QR Code (ทุกแผนการเรียน) พร้อมยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://smd.satit.kku.ac.th/index หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการยืนยันการเข้าเรียน พร้อมเตรียมเอกสารมอบตัว