• ...

    กิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator”

    วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ วิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการสร้าง Content ได้แก่ - คุณอิสรภาพ เห..

ดูข่าวสารทั้งหมด