• ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา..

 • ...

  รร.สาธิตสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักเรียน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านกรรมการนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC งานด้านพัฒนานักเรียนและองค์กร..

 • ...

  สาธิตมอดินแดงสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นำเทคโนโลยี

  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่..