• ...

  รางวัลจากการเข้าร่วมทดสอบความรู้ประจำปี 2566 "เสริมปัญญา"

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งได้รับรางวัลจากการทดสอบดังนี้ 1.รางวัล อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้น ม.5..

 • ...

  กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการเป็นการ..

 • ...

  กิจกรรม KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ม..