• ...

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หมายเหตุ: วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    ..

 • ...

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

  กว่าจะเป็นต้นไม้งานนาม "สาธิต" แผ่เงาร่มพรมชีวิตสถิตสมัย ผ่านฤดูผลัดดอกพริ้งผลิกิ่งใบ หยั่งรากลึกผนึกใจ - ใกล้-ผูกพัน ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึก..

 • ...

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง-3 ตุลาคม 2565   ..

 • ...

  กิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator”

  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ วิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการสร้าง Content ได้แก่ - คุณอิสรภาพ เห..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ "วิถีใหม่แห่งการบูรณาการ สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ ผสมปราชญ์แห่งศิลป์" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..