• ...

  SMD SUMMER ACADEMy 2024

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน "SMD SUMMER ACADEMy 2024" วันที่ 1-23 เมษายน 2567 - รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน https://kku.world/summer2024 - ผังห้องเรียน https://kku.world/summer32024 - ตารางเรียน https://kku.world/summer22024 >> ..

 • ...

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11  ถึง 31 มีนาคม 2567  #ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม 1. คลิกลิงก์ระบบชำระเงิน : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052d..

 • ...

  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

  การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 3 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 2. ดำเนินก..