ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 118 ทีม ในการเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นางสาวศิรดา ศิริเหล่าไพศาล นางสาวศิรดา วรศักดิ์ และนางสาวนพธีรา เร่งรุ่งโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5