รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Capture The Flags ระดับมัธยมศึกษา
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Capture The Flags ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นายธนกฤต พงศ์ธนวรรณกร ม.6/5

2) นายปิติวรรธณ์ กิตติวิมลชัย ม.6/5

3) นายปิยวัฒน์ พัวอุดมเจริญ ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์จุฬารัตน์ สียา