รางวัลชมเชย จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

นางสาวสิริวรรษา จันทร์ดก ม.5/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ