รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นายนภ ภัทรรุ่งนิรันดร ม.6/5

2) นายอรรถพล แซ่อัง ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์อรลออ เผือกนอก

2) อาจารย์อนิสรา บุญสด