ปฏิทินโรงเรียน สำหรับอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
22 พฤศจิกายน 2566