ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน AIGIF 2023
7 ธันวาคม 2566

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานนวัตกรรม ระดับนานาชาติ  ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

โดยได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมในงาน "The 4th ASEAN - India Grassroot Innovation Forum (AIGIF 2023)"  เพื่อส่งเสริมมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับรากหญ้า (Grassroots Innovations) ภายในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอินเดีย  ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566  

INNOVATION PRODUCT NAME:   

Innovation machine of fireflies’ flickering imitation to increase the fireflies population in conservation areas and apply in bio-agriculture

 

STUDENT INNOVATOR:

          นายบวรชัย                สุขชัยบวร                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          นายศุภกฤต                สิริแก้วสกุล                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          นางสาวอาภรพัฒน์        ธารเลิศ                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ADVISOR:

          อาจารย์ ดร.ประเทืองสุข  มณีล้ำ

         

          ซึ่งโครงงานดังกล่าว ได้รับรางวัล Project of the Year 2023  และรางวัล First Prize of Biological Science Category  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9  (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023)  ที่ผ่านมา

          ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ชมรมผู้ปกครองและครูฯ  และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน