รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันผลงานนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ผลงาน ด้วยผลงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม Bile duct cancer survivor
14 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันผลงานนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมนำผลงาน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม Bile duct cancer survivor เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2023 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม 4 เมืองทองธานี

โดยมีผู้จัดทำ ได้แก่ ทีม SMD GEN2
- นางสาวฐิติพร ศรีพระธาตุ
- นางสาวพิชามญชุ์ ศิริวงศ์
- นางสาวถาวรีย์ พลคำแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิมิตตรา ปะการะโต

ซึ่งทางทีมได้ร่วมอบรมพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริม และพัฒนาเยาวชน และประชาชนไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้เป็นเมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ และให้นวัตกรเหล่านี้ เป็นกำลังสร้างเสริมให้คนในสังคมไทย มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน #สสส #PMinnoaward2023