เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
5 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567
 

 

การสมัครออนไลน์ : เลือกหลักสูตร และประเภท กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สแกน QR-Code จาก Application ของธนาคาร เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

  1. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (SEMSP)
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศสาตร์ทั่วไป

*การตรวจสอบสถานะการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร >> คลิกตรวจสอบสถานะการสมัคร <<

หมายเหตุ

*** หากพบปัญหาในการสมัคร  ติดต่อ   อ.รวิสุต จุนทะวี   e-mail : rawisuthju@kku.ac.th