นางสาวพิมพ์ชนก รุ่งอยู่ศิริ นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 เข้ารับรางวัลนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567) จากจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
25 มกราคม 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวพิมพ์ชนก รุ่งอยู่ศิริ นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้เข้ารับรางวัลนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567) จากจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

ผลงานโดดเด่นในด้านกีฬาที่ผ่านมา เช่น รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬายิงปืนในรายการต่าง ๆ เช่น
- กีฬาแห่งชาติ
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันรายการThailand Open ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ