ชื่นชมยินดีกับนักเรียนและคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
12 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และรับมอบถ้วยรางวัล โล่ และเหรียญรางวัลจากตัวแทนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป