พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติในด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566
19 กุมภาพันธ์ 2567
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ไพทูล นารคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษามอดินแดง มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติในด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา ได้แก่
ชนิดกีฬา ยิงปืน
- นางสาวพิมพ์ชนก รุ่งอยู่ศิริ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตัวแทนทีมชาติไทย)
ชนิดกีฬา กีฬาเทนนิส
- เด็กชาย อนันดา นวลตา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชาย ธนกฤต โพธิ์จันทร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนิดกีฬา ยิมนาสติก
- นางสาวทอฝัน คุณรักษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนิดกีฬา แบดมินตัน
- นางสาวฟ้าใส สิงคิบุตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส
- นางสาวภัทรภร ละราคี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนิดกีฬา เทควันโด้/ยูยิตสู
- นางสาวพัณณิตา มาตะราช นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนที่ได้เซ็นสัญญาศิลปินในสังกัด บริษัทบ้านสิงห์ แฟมิลี่ จำกัด
- นางสาวมนัสนันท์ภรณ์ วงษ์จารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะ ได้แก่
- นางสาวปภาวรินท์ ชนะสิมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- นางสาวนพภัสสร บุญทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- นางสาวญาณพัสฆ์ พรหมทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- นางสาวธวัลรัตน์ พรหมทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 โดยบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
- นายวชิรวิชญ์ บุษราคัม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ส่งผลงานเข้าร่วม 1 ผลงาน ได้รับเสื้อ 1 ตัว
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 26 ผลงาน ได้รับเสื้อ 26 ตัว
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 29 ผลงาน ได้รับเสื้อ 29 ตัว
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 25 ผลงาน ได้รับเสื้อ 25 ตัว
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 11 ผลงาน ได้รับเสื้อ 11 ตัว
- ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 30 ผลงาน ได้รับเสื้อ 30 ตัว