อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาครูประจำชั้น
27 ธันวาคม 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 งานแนะแนวและทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาสำหรับครูประจำชั้น “Workshop on Practical Technical Consultation and Psychology for Homeroom Teachers” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเพิ่มจิตวิทยาในตัวครู เรียนรู้วิธีการดูแลนักเรียนในยุคสมัยใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี นักจิตวิกยาและอาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น