อบรมเชิงปฏิบัติการ Metaverse
27 ธันวาคม 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" ในหัวข้อ Metaverse ณ ห้องประชุม อาคาร 35 ปี ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ไพทูล นารคร กล่าวเปิดการอบรม และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร นายธีรยุทธ บาลชล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้