เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)
26 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023) เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 1-23 เมษายน 2567 
ช่วงที่ 1: เรียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
(หยุดวันสงกรานต์วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567)
ช่วงที่ 2: เรียนวันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
 เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น. ตามตารางเรียน

เปิดรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
- สมัครออนไลน์ https://kku.world/smdsummer2024
ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 551-457859-5
 ชื่อบัญชี นายกวี จรุงทวีเวทย์ และ นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต และ นางเบญจวรรณ ป้อมแสนศรี
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2567
โปรดบันทึกหลักฐานการโอนโดยพิมพ์ ชื่อ-สกุล ชั้นเรียนและเลขที่ของนักเรียนลงในสลิป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line:@smdsummer2024
ลิงก์ รายละเอียดกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 https://kku.world/qgnd9