นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Exhibition of Innovation for Health 2024) ประจำปีการศึกษา 2566
1 มีนาคม 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง จัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Exhibition of Innovation for Health 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนำนวัตกรรมมาแสดงในนิทรรศการมากกว่า 80 ชิ้นงาน และมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพซึ้งมีผลงานได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 5 รางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล ซึ้งมีทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รางวัลชนะเลิศ ทีม Board Game สุขภาพจิต แฮปปี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Michaels B -fast 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Random Health 
- รางวัลชมเชย ทีม สบู่แผ่นพกพา
- รางวัลชมเชย  ทีม The Game of Action Card

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- รางวัลชนะเลิศ ทีม Board Game Five For Fun
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Board Game Watch Out Diabetes!
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม เครื่องพ่นไอน้ำอเนกประสงค์
- รางวัลชมเชย  ทีม เครื่องตรวจจับควันบุหรี่และแก๊สรั่วไหลผ่านบอร์ดอาร์ดูโน
- รางวัลชมเชย ทีม Board Game What Medicine

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล https://drive.google.com/drive/folders/1joRSwRpwfIPd7SXbVMqZ_aWTm-4gXuNz?usp=sharing