กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.50 - 15.40 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดป่ามหาวนาราม โดยมีท่านประธานในพิธีคือ อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยกิจกรรมมีการถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งมีการเวียนเทียนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดป่ามหาวนาราม