ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023) เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 1-23 เมษายน 2567
11 มีนาคม 2567

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023) เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 1-23 เมษายน 2567

ช่วงที่ 1: เรียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
(หยุดวันสงกรานต์วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567)

ช่วงที่ 2: เรียนวันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น. ตามตารางเรียน