ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดกรองในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
13 มีนาคม 2567

การสอบคัดกรองในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
สอบเสาร์วันที่ 16 มีนาคม 2567

ลิงก์ประกาศ https://kku.world/pm12567