ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
13 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
สอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

ลิงก์ประกาศ https://kku.world/pm42567