ลงเวลาประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
25 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครอง ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเข้ารับการประเมินผลในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)