ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 6 มีนาคม พ.ศ. 2567