กำหนดการ ขั้นตอน และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
28 มีนาคม 2567

กำหนดการ ขั้นตอน และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

- ระดับชั้น ม.4 เวลา 09.00 – 11.30 น.
- ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.00 – 15.30 น.