การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
22 กันยายน 2560
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ 
 
กำหนดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  แข่งขันแบบออกตามกลุ่มที่กำหนดและออกพร้อมกันทุกหลุม     SHOT GUN START  เวลา 12.00 น.  ณ สนามกอล์ฟสิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
* ยื่นใบสมัครและส่งทีมแข่งขันได้ที่ 
- นายวรกร  แวะสอน โทร. 088-5699684               
- อ.ดร.สังเวียน ปินะกาลัง โทร. 086-9246606
- ผศ.เกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์ โทร.081-2634210 
* สอบถามรายละเอียดการจัดงานและให้การสนับสนุนได้ที่
- คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ โทร. 099-7828969 
 -คุณลือชัย  หอมสาย โทร.093-5267444 
- รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด โทร.081-5441686