รร.สาธิตสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักเรียน
7 กันยายน 2563

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความพูดว่า "ท๕ ปี มอดีนแดง O"

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านกรรมการนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC งานด้านพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านงานกิจกรรมนักเรียน และได้เยี่ยมชมบรรยากาศทั่วไปของโรงเรียน

 

>>ลิงค์ภาพกิจกรรม

>>ภาพ อัครวัฒน์  ข่าว : วิมลรัตน์