รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27
14 มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ และ อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; TTSF) ซึ่งได้เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องสุรวงศ์บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  ที่ผ่านมา มอบโดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เพื่อเป็นการแสดงถึงครูที่มีความคิดริเริ่มและพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน