ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบชุดสูทสากลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
7 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และคณะกรรมการชมรมฯ มอบชุดสูทสากล จำนวน 9 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้กับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน The 10th ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science 2021 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF 2021) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual)