ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้โรงเรียนฯ
19 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นำโดย นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิล ประธานชมรมฯ นำเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตแบบขาตั้งติดจำนวน 3 เครื่อง มอบให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายนักเรียนในการตรวจเช็คอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน