หุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับแก้ไขปัญหาการดูแลสวนทุเรียน
หมวดหมู่ :
28 พฤษภาคม 2564

หุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับแก้ไขปัญหาการดูแลสวนทุเรียน

เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2021) รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงงานเรื่อง การออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าและพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กลไกการบังคับด้วยคลื่นวิทยุสำหรับชุมชน โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 คน ดังนี้

(1) นางสาวกมลนันท์      วงศ์พรมบุตร            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(2) นายคุณากร            ตั้งตระกูล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(3) นางสาวญาณภา       สิงห์คราม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ไชยเดช   แก้วสง่า  และอาจารย์กุลธิดา  ทองนำ