ชมรมผู้ปกครองและครูฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พงศ์วิชญ์ ให้การสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
23 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) พร้อมด้วยคุณยุวดี อุปนันท์ รองประธานชมรมฯ ได้สนับสนุนเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อTAZAWA (X-196FD) 22 HP เครื่องยนต์เบนซิน 22 แรงม้า 622CC มูลค่า 16,850 บาท และคุณรณศาสตร์ ศรีชมภู ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พงศ์วิชญ์ ได้สนับสนุนตู้เย็นHAIER 1 ประตู ขนาด 5.2 คิว มูลค่า 4,290 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ :

     1 เพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนต้นแบบที่สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

     2 เพื่อเพิ่มจำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบของนักเรียน

     3 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

     4 เพื่อถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบด้วยการวิจัย

ซึ่งมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องยนต์ ประกอบด้วย อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และอาจารย์อรงกรต ปีกลม อาจารย์ประจำโครงการฯ โดยมีพิธีรับมอบ ณ อาคารสร้างสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ (SMD Maker Space) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)