กิจกรรม “โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษา” หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบ Portfolio แบบมืออาชีพ“ และ การเตรียมตัวเตรียมใจกับTCAS’65
23 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม “โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษา” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบzoom เนื้อหากิจกรรมมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบ Portfolio แบบมืออาชีพ“ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย คุณธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสารสนเทศ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกหนึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักเรียน บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเตรียมใจกับTCAS’65 ภายในกิจกรรมมีการเปิดโอการให้นักเรียนที่เข้าร่วมสอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ TCAS รวมถึงการระเบียบวิธีการขั้นตอนขอเอกสารทางการศึกษา วิทยากรโดยท่านอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ สันประภา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา โดยกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมในทุกๆด้านให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะสมัครเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป