โครงการ “SMD Charity 2021” ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
14 ตุลาคม 2564

              วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
             โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินบริจาคและสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม นม ข้าวสาร อาหารแห้ง  ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ ฯลฯ จากนักเรียน คณาจารย์ ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะศิษย์เก่า  ผ่านโครงการ “SMD Charity 2021” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน

ชมบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.4228153707314349