นายชนาธิป พัฒนเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
16 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นายชนาธิป พัฒนเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 The 17th Thailand Olympiad in Informatics 2021 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยนายชนาธิป พัฒนเพ็ญ ได้ทำการสอบคัดเลือกผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 เป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์