ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา Python
16 ธันวาคม 2564

enlightenedประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา Python ในวันที่ 18 ธันวาคม2564 ณห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

yesมาอัพสกิลกันกันเยอะ ๆ นะคะ

mailสามารถสมัครได้โดยสแกน qrcode หรือส่งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ อ.จุฬารัตน์ สียา รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น