ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษส่งเสริมศักยภาพฯ ระดับชั้น ม.3
16 ธันวาคม 2564

enlightenedประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 17 และ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษส่งเสริมศักยภาพฯ ระดับชั้น ม.3 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์