นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับโล่รางวัล งานประกาศเกียรติคุณ “นักกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564
17 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล งานประกาศเกียรติคุณ “นักกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ เป็นนักกีฬาหญิงดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬายูยิตสู โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสมารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบ ดังนั้น วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีจึงเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ”