ผลการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส
6 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล ม.2/4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวบุญยาวดี เจริญธนิตกุล ม.5/2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิริญญา อนุศักดิกุล ม.5/3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพลอยลภัสร์ โชติบุลชัย ม.5/4
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวชินาธิป พรมชาติ ม.5/2
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชยานิศ ไกรสร ม.5/1 และนางสาวชนาพร ชาลีคาร ม.6/1

ขอให้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อ อาจารย์ภัคกุล บุตรเคน โทร: 082-8521437 หรือ LINE ID: poshakakul เพื่อรับของรางวัลจากการประกวดต่อไป