ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565
27 มกราคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

คลิกลิงก์ ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1aYJUz-sOMzfB0PU4SUUBeEn_0AtB86Y9/view?usp=sharing
คลิกลิงก์ เว็บรับสมัคร
https://edoffice.kku.ac.th/web8/indexlist1.php