ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ประจำปีการศึกษา 2565
22 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินหลังการรับชมวิดีทัศน์

ลิงก์ และQR-Code  แบบประเมินประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 

https://docs.google.com/forms/d/1xWYSmIARUDXAll8YXpE76F_sDEEFWFgw8S7FvKAhdFs