เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022
27 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง นักเรียนเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันแต่ละทักษะ เพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์