เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
27 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (SMD Japanese Culture Day 2022)

รายละเอียดกิจกรรมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ของแต่ละกิจกรรม