ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.มข)
16 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” (โครงการ วมว.-มข.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

>>อ่านประกาศได้ที่นี่ :https://drive.google.com/file/d/18nkX_jrDb_Vbv1JyqOJqIjXm8Sncw5h_/view?usp=drivesdk