พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในรายการ “SMD E-SPORT HIGH SCHOOL ESAN TOURNAMENT SEASON 1 (Valorant)”
16 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา E-Sport โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเพื่อมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในรายการ “SMD E-SPORT HIGH SCHOOL ESAN TOURNAMENT SEASON 1 (Valorant)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยถ้วยรางวัลการแข่งขันได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศิษย์เก่า สาธิตมอดินแดง รุ่นที่ 6 ) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ (อาจารย์ชำนาญการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้