กิจกรรมสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านนักเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม "เชื่อมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-11.00 น.