ผลการการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022”
21 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022” จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อ อาจารย์สุทธิวัชร์ หอมนาน LINE ID: thebest21 เพื่อรับของรางวัลจากการแข่งขันต่อไป