การประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 เมษายน 2565

การประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (เวลา 09.00 เป็นต้นไป) 

ตามรายละเอียดดังนี้